Szybki kontakt

508 259 447

biuro@pitivat.pl

Kompleksowa księgowość

☑Księgi rachunkowe

☑Księga przychodu i rozchodu

☑Ryczałt

☑Kadry i płace


Wyślij do nas wiadomość

Jeszcze tego samego dnia odpowiemy na Twoje zapytanie

Przedmiotem działalności naszego biura rachunkowego jest
kompleksowa obsługa finansowo-księgowa oraz kadrowo-płacowa podmiotów gospodarczych.


Głównie specjalizujemy się w obsłudze małych i średnich firm oraz spółek z ograniczoną odpowiedzialnością o każdym profilu działalności ( produkcyjnym , handlowym , usługowym ) . Odciążymy Państwa w kontaktach z Urzędem Skarbowym oraz ZUS . Postaramy się aby zawiły język rachunkowości i przepisów podatkowych stał się bardziej zrozumiały i przystępny.
Służymy także naszym Klientom szczegółowymi fachowymi poradami.

Właścicielem biura jest Anna Sobczyńska , absolwentka Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
w zakresie prawa i administracji publicznej. Ukończyła ponadto podyplomowe studia na Uniwersytecie Ekonomicznym
w Poznaniu w zakresie rachunkowości. Posiada wieloletnią praktykę na stanowisku głównego księgowego oraz blisko dwudziestoletnie doświadczenie na kierowniczych stanowiskach w Urzędach Skarbowych . Posiada licencję Ministerstwa Finansów w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych numer 57776/2012

Zapewniając terminowość oraz najwyższą jakość usług serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszej oferty. Zapewniamy odbiór dokumentów księgowych z siedziby biura lub z innego miejsca dogodnego dla Klienta. Dodatkowo, świadczymy również usługi bez konieczności fizycznego dostarczania dokumentów do biura.
Po przesłaniu przez Klienta, za pomocą poczty elektronicznej, zeskanowanych dokumentów, przetwarzamy je,
a następnie ewidencje podatkowe w postaci plików PDF przesyłamy do Klienta.

Prace księgowe, płacowe i kadrowe są prowadzone przy użyciu najnowszych wersji profesjonalnego księgowego oprogramowania komputerowego. Posiadamy ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w PZU.

Oferta

Oferujemy kompleksową obsługę firm pod względem księgowym i podatkowym:

 • ➩Księgi rachunkowe
 • ➩prowadzenie księgi przychodów i rozchodów
 • ➩prowadzenie ewidencji ryczałtowej
 • ➩rejestry VAT
 • ➩sporządzanie deklaracji podatkowych
 • ➩prowadzenie spraw kadrowych i płacowych
 • ➩prowadzenie rozliczeń ZUS
 • ➩reprezentowanie przed Urzędem Skarbowym; ZUS
 • ➩sporządzanie zeznań podatkowych

Prowadzenie ksiąg rachunkowych:

 • ➩opracowanie zakładowego planu kont,
 • ➩bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych,
 • ➩rozliczanie podatku dochodowego od osób prawnych CIT,
 • ➩prowadzenie rejestrów w zakresie podatku od towarów i usług VAT,
 • ➩sporządzanie deklaracji i rozliczeń w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych i podatku od towarów i usług,
 • ➩prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wraz z miesięcznym naliczaniem amortyzacji,
 • ➩sporządzanie bilansów oraz rachunków zysków i strat,
 • ➩prowadzenie ewidencji wynagrodzeń pracowników.

Księgi Przychodów i Rozchodów:

 • ➩księgowanie zdarzeń gospodarczych w księdze przychodów i rozchodów
 • ➩kontrola dokumentów pod względem formalno-rachunkowym
 • ➩bieżące przekazywanie informacji o stwierdzonych nieprawidłowościach w otrzymanej dokumentacji
 • ➩prowadzenie rejestru VAT zakupu i sprzedaży
 • ➩sporządzanie deklaracji podatkowych
 • ➩roczne zeznania podatkowe
 • ➩prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia
 • ➩prowadzenie pełnej dokumentacji kadrowo-płacowej
 • ➩bieżąca informacja o zmianach w obowiązującym stanie prawnym w zakresie rozliczeń
 • ➩ reprezentowanie Klienta w uzgodnionym zakresie przed Urzędem Skarbowym i ZUS
 • ➩ sporządzanie okresowych zestawień danych finansowych wg uzgodnionych wzorów z Klientem br>

Ryczałt:

 • ➩dokonywanie zapisów w ewidencji przychodów
 • ➩prowadzenie ewidencji dla celów podatku od towarów i usług ( rejestry VAT )
 • ➩prowadzenie pełnej dokumentacji kadrowo-płacowej
 • ➩przygotowywanie deklaracji podatkowych VAT 7
 • ➩roczne rozliczenie działalności - deklaracje roczne
 • ➩rozliczenia z Urzędem Skarbowym i ZUS-em
 • ➩reprezentowanie firmy i załatwianie wszelkich formalności w Urzędach Skarbowych i ZUS
 • ➩nadzór nad formalną i rachunkową prawidłowością dokumentów źródłowych

Ze względu na różnorodną specyfikę działalności naszych Klientów,
ceny naszych usług są ustalane indywidualnie dla każdego Klienta. Natomiast z pewnością będą konkurencyjne.


Wynagrodzenie za nasze usługi może być ustalane w formie stałego miesięcznego ryczałtu, w cenie którego zawarta jest pełna obsługa księgowa oraz kadrowo-płacowa . Na specjalne Państwa życzenie wynagrodzenie nasze może być jednak wyliczane według ilości zaksięgowanych dokumentów i ilości zatrudnionych osób . Za nasze usługi wystawiamy faktury VAT.


Ceny uzależniamy od:

Na indywidualne zlecenia realizujemy takie usługi jak:
 • ➩formy prawnej prowadzonej przez Klienta działalności gospodarczej,
 • ➩rodzaju ewidencji księgowej,
 • ➩miesięcznej ilości dokumentów podlegających zaewidencjonowaniu,
 • ➩ilości zatrudnionych osób,
 • ➩rodzaju działalności ( handlowa, usługowa, produkcyjna),